Vår kultur

Vår starka kultur är grunden för vilka vi är. Den återspeglas av våra medarbetare och är en viktig del av vårt företags framgångar.
Vår starka kultur är grunden för vilka vi är. Den återspeglas av våra medarbetare och är en viktig del av vårt företags framgångar.

Kulturen på Ninety One återspeglar vilka vi är som människor. Det är våra gemensamma värderingar och normer som formar oss.

Vi anser att styrkan i vår kultur är en källa till konkurrensfördelar och garanterar en hälsosam miljö för debatt och åsiktsutbyte. Detta är grunden för varaktiga investeringsresultat och enastående kundservice och underbygger vår övervägande värdering – att göra det rätta.

Vi strävar efter att göra det rätta för våra kunder, vårt samhälle, våra kollegor och omvärlden.

Ambition och omsorg utesluter inte varandra, och vår kultur skapar båda. Tillsammans framhåller vi resultat, förträfflighet och ambition, men inte på bekostnad av människan. Vi strävar efter att vara framgångsrika och anständiga på samma gång.
Filosofi

Varje persons frihet att skapa är ett avgörande inslag i filosofin som driver vår starka kultur.

Vi tror orubbligt på att ge individer frihet att vara sig själva. Vi skapar en kultur där vi kan uppnå saker tillsammans utan att offra vår egenart

Våra medarbetare presterar bäst när de är fria att följa sina passioner och intressen. Vi strävar efter att ge människor friheten att uttrycka sina styrkor, färdigheter och talanger. Frihet att skapa är en viktig drivkraft för mångfald i vår verksamhet, eftersom det bara är genom att uttrycka individualitet och personlig potential som vi verkligen kan få mångfald.

Resultat och relationer

Om frihet att skapa är kärnan i vår kultur är det värdesättande av starka relationer som omger den kärnan. Starka relationer skapar mångfald i vår verksamhet och en miljö där alla känner sig välkomna, respekterade och vet att de har en rättvis möjlighet att utvecklas och bidra. Vi förväntar oss att människor ska prestera både vad gäller de resultat de levererar och kvaliteten på deras relationer med varandra. Detta är viktiga mått på vår kultur.

Mångfald och inkludering

Att uppmuntra mångfald och inkludering utgör en viktig del av vårt företags strategi för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Ett mångsidigt team av människor ger oss en rad olika perspektiv i allt beslutsfattande. Vi tror att detta kan vara en konkurrensfördel och bidra till att säkerställa bästa möjliga resultat för våra kunder, våra samhällen, våra kollegor och den omvärld där vi arbetar.

Vi skapar en miljö där alla kan vara sig själva och har möjligheten att skapa en framgångsrik karriär, oavsett vilka de är eller vad de har för bakgrund.

Investeringar medför risk för förlust.

Omvandling i Sydafrika

Vi är fast beslutna att spela vår roll i att bygga ett Sydafrika där alla sydafrikaner har en rättvis chans att lyckas. Vi tror även att mångfald är avgörande för vårt företags förmåga att konkurrera, anpassa sig och förbli relevant. Vår strategi är att fokusera på att bygga upp talanger organiskt genom att rekrytera och utveckla investeringsexperter tidigt i karriären.

Könsfördelning

Vi strävar efter att attrahera, utveckla och behålla ett team med jämn könsfördelning. Genom att se till att våra medarbetare återspeglar de kunder vi arbetar med och de samhällen vi verkar i får vi olika perspektiv i vårt beslutsfattande.

Läs vår rapport om löneskillnader mellan könen

Ninety One Inspire

Inspire är ett nätverk som skapats av kvinnor för kvinnor på Ninety One. Det möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter för att förbättra möjligheterna att lyckas med karriären. Det spelar en viktig roll för att hjälpa oss att göra vårt företag till en mer inkluderande plats.

Ninety One Proud

Proud är vårt hbtq+-nätverk som är utformat för att skapa en intern gemenskap för våra hbtq+-kollegor och deras allierade. Vi strävar efter att främja en inkluderande och stödjande arbetsmiljö, där personer som identifierar sig som hbtq+ är fria att vara sig själva.