Hållbarhetsefterlevnadsredovisning

Upprättande av gemensamma ramverk för att främja hållbar tillväxt och ”grönare” finansiella system är en viktig del av ny lagstiftning i hela världen. Vår hållbarhetsefterlevnadsredovisningssida innehåller de redovisningar och dokument du behöver.
Upprättande av gemensamma ramverk för att främja hållbar tillväxt och ”grönare” finansiella system är en viktig del av ny lagstiftning i hela världen. Vår hållbarhetsefterlevnadsredovisningssida innehåller de redovisningar och dokument du behöver.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

SFDR är del av EU:s mer omfattande lagstiftningsprogram och innehåller ett gemensamt ramverk för tillgångsförvaltare som deltagare på den finansiella marknaden för att informera om hur deras investeringsprocesser tar hänsyn till ESG samt hållbarhetsrelaterade risker och konsekvenser.

Syftet med lagstiftningen SFDR är att öka standardiseringen och insynen för investerare för att de ska kunna förstå hur analysen av ESG (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) ingår i investeringsprodukter.

Redovisningskraven för produkter (fonder) som har uttryckliga mål för ESG eller hållbarhet går längre. Tillgångsförvaltare måste tillhandahålla information om de miljöegenskaper och sociala egenskaper som utgör målen för produkterna eller ange målen för hållbara investeringar för dem.

Nedan finns länkar till Ninety Ones redovisningar som svar på kraven i SFDR.

Förvaltningskods- och andelsägarrättighetsdirektivet i Storbritannien

För Storbritannien innehåller FRC:s (Financial Reporting Council) förvaltningskod standarder för hur tillgångförvaltare ska handha de tillgångar de förvaltar. Syftet med det ändrade andelsägarrättighetsdirektivet (SRD II) är att öka insynen i hur tillgångsförvaltare interagerar med de bolag de investerar i. Enligt riktlinjerna från FCA (Financial Conduct Authority) i Storbritannien har Ninety One tagit med information om båda direktiven i samma dokument.

I enlighet med FCA:s krav på verksamhetskällskrifter bekräftar Ninety One UK Ltd att vi har undertecknat FRC:s förvaltningskod för 2012 och att vi publicerar relevanta förvaltningspolicyer och årsförvaltningsrapporter.

Vi har för avsikt att underteckna FRC:s förvaltningskod för 2020 när det går att ansöka till den 2021.

Ninety One UK Ltds och Ninety One Luxemburg S.A.:s skyldigheter enligt SRD:s engagemangspolicy uppfylls genom en kombination av Ninety Ones förvaltningspolicy och det dokument som innehåller information om hur vi arbetar.

Den årliga redovisningen av hur vi genomför den engagemangspolicyn ingår i årsförvaltningsrapporten.