The view looking down a tall building

Tillgångsklasser

Vår expertis omfattar aktier, räntebärande värdepapper, blandfonder samt alternativa tillgångsklasser genom investeringar på globala marknader och tillväxt- och frontiermarknader.
Vår expertis omfattar aktier, räntebärande värdepapper, blandfonder samt alternativa tillgångsklasser genom investeringar på globala marknader och tillväxt- och frontiermarknader.

Aktiv efter tillgångsklass

Tillgångsklasser definieras vanligen som grupper av finansiella instrument som uppträder på liknande sätt. En tillgångsklass beskaffenhet är dock inte på något vis homogen. Våra specialiserade investeringsteam går djupare i jakten på investeringar som kan ge bättre resultat för våra kunders behov. 
Vi erbjuder aktiva investeringsstrategier som omfattar aktier, räntebärande värdepapper, blandfonder samt alternativa tillgångsklasser. Våra specialistteam investerar på globala marknader och tillväxt- och frontiermarknader.

Oavsett vilket team du arbetar med kommer du att upptäcka det engagemang och den sinnrikhet som utmärker alla våra handlingar.