Onze cultuur

Onze sterke cultuur is de hoeksteen van wie wij zijn: deze wordt uitgedragen door onze mensen en ligt aan de basis van het succes van ons bedrijf.
Onze sterke cultuur is de hoeksteen van wie wij zijn: deze wordt uitgedragen door onze mensen en ligt aan de basis van het succes van ons bedrijf.

De cultuur van Ninety One weerspiegelt wie we zijn als mensen. Het zijn onze gedeelde waarden en normen die ons vormen.

Wij geloven dat de kracht van onze cultuur een bron van concurrentievoordeel is, die zorgt voor een gezonde omgeving om gesprekken te voeren en ideeën uit te wisselen. Dit is de basis voor duurzame beleggingsprestaties en een uitstekende dienstverlening voor onze klanten, en ondersteunt onze voornaamste waarde: het juiste doen.

Wij streven ernaar het juiste te doen voor onze klanten, onze gemeenschap, onze collega's en de rest van de wereld.

Ambitie en zorg sluiten elkaar niet noodzakelijk uit, en onze cultuur maakt beide mogelijk. Samen streven we naar resultaten, uitmuntendheid en ambitie, maar niet ten koste van de menselijke maat. Wij trachten tegelijkertijd succesvol en respectabel te zijn.
Filosofie

Iedereen de vrijheid geven om te creëren is een bepalend element van de filosofie die onze sterke cultuur aandrijft.

Wij zijn overtuigd van het belang mensen de vrijheid te bieden om zichzelf te zijn. Wij creëren een cultuur waarin we samen resultaten kunnen boeken zonder onze eigenheid op te offeren

Onze mensen presteren het beste wanneer ze hun passie en interesses kunnen nastreven. We streven ernaar mensen de vrijheid te geven om hun sterke punten, vaardigheden en talent uit te drukken. Vrijheid om te creëren is enorm belangrijk voor de diversiteit in ons bedrijf, aangezien we alleen maar echt divers kunnen zijn door onze individualiteit of ons potentieel te uiten.

Resultaten en relaties

IAls vrijheid om te creëren de kern is van onze cultuur, dan zijn sterke relaties het omhulsel rond de kern. Sterke relaties bevorderen diversiteit in ons bedrijf en een omgeving waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Waar iedereen weet dat hij/zij een eerlijke kans krijgt om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren. Wij verwachten dat mensen zowel resultaten boeken als sterke relaties met elkaar opbouwen. Dit zijn belangrijke maatstaven van onze cultuur.

Diversiteit en inclusie

Het aanmoedigen van diversiteit en inclusie vormt een integraal deel van de strategie voor personeelswerving, ontwikkeling en behoud van werknemers van ons bedrijf. Een divers team zorgt ervoor dat we beslissingen vanuit verschillende standpunten benaderen. Wij zijn van mening dat dit een concurrentievoordeel kan zijn, dat kan helpen de beste resultaten te verwezenlijken voor onze klanten, gemeenschappen, collega's en de rest van de wereld waarin we werken.

Wij creëren een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en de kans krijgt om een succesvolle carrière uit te bouwen, ongeacht wie zij zijn of waar ze vandaan komen.

Beleggingen houden risico's in; er kunnen verliezen worden geleden.

Transformatie in Zuid-Afrika

Wij zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen aan het creëren van een Zuid-Afrika waarin alle Zuid-Afrikanen een eerlijke kans hebben om te slagen. We geloven ook dat diversiteit essentieel is voor het vermogen van ons bedrijf om mee te dingen, zich aan te passen en relevant te blijven. We focussen op de organische ontwikkeling van talent, door beleggingsprofessionals vroeg in hun carrière te werven en te ontwikkelen.

Genderdiversiteit

Wij willen een genderdivers team aantrekken, ontwikkelen en behouden. Ervoor zorgen dat onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de klanten die wij helpen en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, helpt ons beslissingen te nemen vanuit verschillende standpunten.

Lees ons verslag over de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Ninety One Inspire

IInspire is een netwerk dat is opgezet door vrouwen, voor vrouwen bij Ninety One. Via Inspire kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld om de kansen op een succesvolle carrière te verbeteren. Het speelt een belangrijke rol in het inclusiever maken van ons bedrijf

Ninety One Proud

Proud is ons LGBT+ netwerk dat in het leven is geroepen om een interne gemeenschap voor onze LGBT+ collega's en hun bondgenoten te bieden. We streven ernaar een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te promoten, waar mensen die zich identificeren als LGBT+ zichzelf kunnen zijn.