Kulttuurimme

Vahva kulttuurimme on tärkeä osa identiteettiämme. Se näkyy henkilöstömme toiminnassa ja on meille tärkeä menestystekijä.
Vahva kulttuurimme on tärkeä osa identiteettiämme. Se näkyy henkilöstömme toiminnassa ja on meille tärkeä menestystekijä.

Ninety Onen kulttuuri heijastaa meitä ihmisinä. Yhteiset arvot ja normit ovat identiteettimme ytimessä.

Uskomme, että vahva kulttuurimme muodostaa kilpailuedun ja varmistaa terveen ympäristön keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle. Tämä toimii perustana sijoitusten onnistumiselle ja loistavalle asiakaspalvelulle. Keskeisin arvomme on pyrkiä aina toimimaan oikein.

Haluamme aina toimia oikein asiakkaitamme, yhteisöämme, työtovereitamme ja koko maailmaa kohtaan.

Kunnianhimo ja välittäminen eivät sulje toisiaan pois, ja kulttuurimme synnyttää kumpaakin. Yhteisönä haluamme nähdä tuloksia, laadukasta toimintaa ja kunnianhimoa, mutta emme ihmisarvon kustannuksella. Tavoitteemme on menestyä toimimalla oikein.
Filosofia

Kaikkien ihmisten vapaus luoda on tärkeä osa filosofiaa, joka ohjaa vahvaa kulttuuriamme.

Uskomme vakaasti, että ihmisille on annettava vapaus olla oma itsensä. Luomme kulttuuria, jossa voimme yhdessä saada suuria asioita aikaan uhraamatta yksilöllisyyttä.

Henkilöstömme pystyy parhaisiin suorituksiin, kun heillä on vapaus toteuttaa heitä innostavia ja sytyttäviä asioita. Pyrimme antamaan ihmisille vapauden ilmaista omia vahvuuksiaan, taitojaan ja lahjojaan. Vapaus luoda on alallamme tärkeä monimuotoisuuden edistäjä: vain yksilöllisyyden ja potentiaalin ilmentäminen mahdollistaa aidon moninaisuuden.

Tulokset ja suhteet

Vapaus luoda on kulttuurimme ytimessä, ja ydintä ympäröivät vahvat suhteet. Vahvat suhteet synnyttävät yrityksessämme moninaisuutta ja ympäristön, jossa ihmiset tuntevat olevansa tervetulleita ja kunnioitettuja ja saavansa reilun tilaisuuden kehittyä ja osallistua. Odotamme ihmisiltä sekä tuloksia että laadukkaita suhteita muihin. Nämä ovat tärkeitä kulttuurimme mittareita.

Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistäminen on tärkeä osa yrityksemme henkilöstön palkkaus-, kehitys- ja säilytysstrategiaa. Moninaisen tiimin ansiosta voimme lähestyä päätöksentekoa useista eri näkökulmista. Uskomme, että tämä tarjoaa kilpailuedun varmistamalla parhaat tulokset asiakkaillemme, yhteisöillemme, kollegoillemme ja ympäröivälle maailmalle.

Luomme ympäristöä, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja saa tilaisuuden rakentaa menestyksekästä uraa taustastaan tai identiteetistään riippumatta.

Sijoituksiin liittyy riskejä, ja niistä voi aiheutua tappioita.

Etelä-Afrikan kehittäminen

Osallistumme määrätietoisesti Etelä-Afrikan rakentamiseen yhteiskunnaksi, jossa kaikki saavat reilun tilaisuuden onnistua. Uskomme, että monimuotoisuus on tärkeä osa yrityksemme kykyä kilpailla, sopeutua ja pysyä relevanttina. Pyrimme rakentamaan osaamistamme orgaanisesti rekrytoimalla ja kehittämällä työuriensa alkuvaiheissa olevia sijoittamisen ammattilaisia.

Sukupuolten monimuotoisuus

Olemme sitoutuneet houkuttelemaan, kehittämään ja säilyttämään sukupuoliltaan moninaisen tiimin. Kun varmistamme, että henkilöstömme heijastaa asiakkaitamme ja yhteisöjä, joissa työskentelemme, voimme huomioida päätöksenteossa moninaiset näkökulmat.

Lue raporttimme sukupuolten palkkaeroista

Ninety One Inspire

Inspire on naisille suunnattu, naisten kehittämä verkosto Ninety Onessa. Se tukee tietojen ja kokemusten jakamista urakehitysmahdollisuuksien parantamiseksi. Se on tärkeässä asemassa yrityksemme osallistavuuden kehittämisessä.

Ninety One Proud

Proud on LGBT+-verkostomme, joka on suunniteltu tarjoamaan sisäinen yhteisö LGBT+-kollegoillemme ja heidän tukijoilleen. Tarkoituksenamme on kehittää osallistavaa ja tukea tarjoavaa työympäristöä, jossa LGBT+-ihmiset ovat vapaita olemaan omia itsejään.