Tiedonantovelvoitteet kestävyysasioista

Kestävää kasvua ja talousjärjestelmän ympäristöystävällisyyttä edistävän yhteisen viitekehyksen laatiminen on korkealla sijalla lainsäädäntöohjelmissa ympäri maailman. Kestävyysasioita koskevien tiedonantojen sivu on keskeinen paikka, josta löydät tarvitsemasi tiedot ja asiakirjat.
Kestävää kasvua ja talousjärjestelmän ympäristöystävällisyyttä edistävän yhteisen viitekehyksen laatiminen on korkealla sijalla lainsäädäntöohjelmissa ympäri maailman. Kestävyysasioita koskevien tiedonantojen sivu on keskeinen paikka, josta löydät tarvitsemasi tiedot ja asiakirjat.

Tiedonantovelvoiteasetus (SFDR)

Osana Euroopan unionin laajempaa lainsäädäntöohjelmaa EU:n tiedonantovelvoiteasetus luo yhteiset puitteet salkunhoitajille rahoitusmarkkinoiden osapuolina sen esittämiseen, kuinka heidän sijoitushankkeissaan huomioidaan ESG- tai kestävyysaiheiset riskit ja vaikutukset.

SFDR-lainsäädännön tarkoituksena on parantaa standardointia ja läpinäkyvyyttä sijoittajille, jotta he ymmärtävät, kuinka ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä analyysi sisällytetään sijoitustuotteisiin.

Korostetun ESG- tai kestävyystavoitteen sisältäviä tuotteita (esim. rahastoja) koskevat tiedonantovaatimukset menevät pidemmälle. Salkunhoitajien on toimitettava tiedot tuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tavoitteista tai määritettävä tuotteen kestävät sijoitustavoitteet.

Alla on linkkejä tiedonantoihin, jotka Ninety One tarjoaa SFDR-vaatimusten mukaisesti.

Yhdistyneen kuningaskunnan varojen hallinnointia koskevat säännöt ja osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi

Yhdistyneessä kuningaskunnassa maan rahoituspalveluviranomaisen (Financial Reporting Council, FRC) varojen hallinnointia koskevat säännöt määrittävät salkunhoitajien standardit sen osalta, kuinka he hallinnoivat harkintavallassaan olevia varoja. Myös muutettu osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi (SRD II) pyrkii lisäämään salkunhoitajien ja sijoitusten kohteena olevien yritysten välisen toiminnan läpinäkyvyyttä. Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston (Financial Conduct Authority, FCA) ohjeistuksen mukaisesti Ninety One sisällyttää molemmat menettelytavat samoihin asiakirjoihin.

FCA:n liiketoiminnan harjoittamista koskevan lähdeteoksen (Conduct of Business Sourcebook) vaatimuksen mukaisesti Ninety One UK Ltd vahvistaa allekirjoittaneensa FRC:n vuoden 2012 varojen hallinnointia koskevat säännöt ja julkaisevansa sitä varten asianmukaisen varojen hallinnointia koskevan menettelyn ja varojen hallinnointia koskevan vuosiraportin.

Ninety One hakee FRC:n vuoden 2020 varojen hallinnointia koskevien sääntöjen allekirjoittajakumppaniksi, kun hakemusmenettely avautuu vuonna 2021.

Ninety One UK Ltd ja Ninety One Luxemburg S.A:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin sitoutumismenettelyn velvoitteet täytetään sekä Ninety Onen varojen hallinnointia koskevan menettelyn että Ninety Onen sitoutumisstrategiaa selvittävän asiakirjan yhdistelmällä.

Vuosittain julkaistava tiedonanto siitä, kuinka tätä sitoutumismenettelyä on toteutettu, sisällytetään varojen hallinnointia koskevan vuosiraportin.